VIETNAM: SKIOLDLANDMECO gjorde et stort indtryk på kontraktlandmænd ved Årsafslutningsevent for Japfa Comfeed indenfor fjerkræ

Den 7. januar 2020 sluttede SKIOLDLANDMECO sig til Japfa Comfeed Vietnam på deres årsafslutningsevent med mere en 1.000 kontraktlandmænd fra det nordlige Vietnam. I Vietnam er kontraktlandbrug meget populært. Mens fodermøllefirmaet leverer dyr og foder, sørger landmanden for opdræt af kyllingerne og sælger disse tilbage til fodermøllen.

Ved eventet præsenterede SKIOLDLANDMECO landmændene for det automatiske fodringssystem med skålefodring Kick-off 330° samt drikkesystem, og det blev modtaget med stor interesse. Ejerne af landbrugene delte også deres erfaringer med brug af manuel foder- og drikkesystemer og så generelt frem til at skifte til den nye automatiske landbrugsdriftsteknologi.

Baseret på alle de positive kontakter modtaget under dette event, forventer SKIOLDLANDMECO, at der vil være rigtig mange yderligere forretningsmuligheder i det nordlige Vietnam. 

 

 


Ildex Indonesian 2023

Skiold Landmeco deltager på Ildex Indonesian 2023.

SPACE 2023

Skiold Landmeco deltager på SPACE 2023.

Kistock 2023

SkioldLandmeco deltager på KISTOCK 2023 sammen med EURO SYSTEM.